Oseikrom Sikanii Lyrics

Check out the full lyrics to ‘Daze’ from Oseikrom Sikanii‘s new album, BIG TRAPPER.

Big Trapper Lyrics

Oseikrom Sikanii – Daze Lyrics

Nnomma no bobo me ene me ka nsem
2023 against be da ntem
De Nyame ahyira no wode nakye aa wo ya asem
Oba nyansafo ye bu ne be yenka na sem mmmm
Eeeeiii eeeiii wei ntumi mbu ma baa mu mmm
Oseikrom sikanii asikafo amba temmmm
Ampa gold nkoaa ne me anthem mmmm
Trap nkoaa trap nkoaa fuck adadamu mmm

Eeeiii eeeiii
Ya sei bibiaaa condem mmmm
On dem mmmm
Mmmm mmmm

Gangster
Na me pe se me take ne cool
Nanso mo npe no saa wey I vex some
Wey I do
Abrantie se wo ne size enye me shoe
Kwasia anibete ma obi afiri
Bredi fool ooooo

Nun sia bebo ama akoko bedatem bedatem
Security na ye tight ye betwe a fam
Yɛ betwe a fam
Ma ye ye me nnoma maye le mmmm
Maye le mmmm
Eh eh eh biara condem ehye wo yɛm Mmm mmmm mmm

Pull up with the squad
Pull up with the gang
SSG ta me hye aaaa
Wobe kyere me den

Omo se akyena mentumi ntwan
John boy no ose ye fere no sen
Trap king Kweku fane ten
Wo ne me nye pe wo nye me ti pen
Ka na me tie aaa
Ose oforo awiemuhyen
Eno ye de ye den

Mepe sika de bi akoma me Nana
Fa me di agoro Dekyemso wobedi wo Nana
Me yene aa china boy wo la la
Last hour ye de bɛko Vienna
Amanfo girls aa ma ta yi
Kumasi nkran bebiara me wo dan
Shugulu girl pe me agye me asi dan
Me maa no coins still ogu su ekan

Fine girl bi aa ope fendi
Kweku de wo wura demu na wan ndi
Eye me wawa
Eye nsem piii
Me ye sure paaa se bibi sie

Boys tete me dodo
Sɛ girl no mpɛ wo aaa
Enhye me su
Ofeeli Kwaku
Kwaku na te su
Osendi ne picture aaa
Wa ko sendi ne to

Trap way
Me se fuck adadamu
Fuck adadamu
Fine girl da me mpamu
Ne to paaa

Nnomma no bobo me ene me ka nsem
2023 against be da ntem
De Nyame ahyira no wode nakye aa wo ya asem
Oba nyansafo ye bu ne be yenka na sem mmmm
Eeeeiii eeeiii wei ntumi mbu ma baa mu mmm
Oseikrom sikanii asikafo amba temmmm
Ampa gold nkoaa ne me anthem mmmm
Trap nkoaa trap nkoaa fuck adadamu mmm

Eeeiii eeeiii
Ya sei bibiaaa condem mmmm
On dem mmmm

Read Other Latest Music Lyrics Here

Get Fresh updates as they drop via Twitter and Facebook

This is the end of Daze Lyrics by Oseikrom Sikanii. If you discover any mistake in the song lyrics, please send the correct lyrics by using the Contact Us form.

Thanks for checking out Celebnob Lyrics more lyrics here.