Safo Newman Lyrics

Dive into the official lyrics of Akokoa, the hit song by Safo Newman, the new sensation from Ghana.

Safo Newman – Akokoa Lyrics

Anɔpa
Obɛko asɔredanm’, na wato dwom
Holy, Holy
Eye moma
Fa bo fam hɔ
Akyiriwia (tie), Masalakyi

 

ad

 

Akokoa, me home rete
Ofrɛ me sɛ, “Kwakye, bankye”
Ne ba barima deɛ, ɛyɛ Sweetie
Ompɛ m’asɛm da, kankabi
Nsuo ankorɛ mmiɛnsa, meretwe
Efii a ɛwɔ fam, meretwitwi
Ɛnneɛma adeɛ ma, merebɛsi
Memposa nwieeɛ a, mennidi
Daabi o

Nsonsonoeɛ wɔ mu
Deɛ ɔyɛ me no, ɔnyɛ Joe Boy saa
Ogyegye no so mmoroso mmoroso
Ɔno deɛ, ne ba aah
Adeɛ a merehunu no, ɛnyɛ me nko
Ɛrekɔso mmea-mmea
Som Nyame
Nso ne dɔ ntra ne yam mma
Daabi o

Anɔpa
Obɛko asoredanm’, na wato dwom
“Holy, Holy” (Praise Him!)
Ɛyɛ moma
Fa bo fam ho
Akyiriwia, Masalakyi (Alhamdulillah)

Oregu nsa
Nananom Bosom, fufu to ɛmma no nni (wiɛw!)
Owie a
Obɛba fie, na wabɛyɛ me sɛ tosa

Anɔpa (Nyamesomfoo, montie me o)
Obɛko asoredanm’, na wato dwom
“Holy, Holy”
Ɛyɛ moma (mfa ɔtan mmu dɔ, dɔ dasani o)
Fa bo fam ho
Akyiriwia, Masalakyi

Oregu nsa (na Nyame a Owɔ soro hɔ yi, yɛnhu No o)
Nananom Bosom, fufu to ɛmma no nni
Owie a (ɛmma no nyɛ wo yam ba-)
Obɛba fie, na wabɛyɛ me sɛ tosa
Oh-oh
Oh, oh-oh
Oh-oh

Nkyerɛ me sɛ ɔrehyɛ me den
Nokware wɔ hɔ, ntoto no ase
Deɛ ɔde me reyɛ yi deɛ, ɛyɛ nkoasom
Deɛ worekeka yi yɛ mmuammuaso
Me ntaadeɛ, ɛfa atete
Baabi a meda, ɛhɔ awewe
Ose, “Wompɛ deaa da abɔnten”
Nso nye se ebi a meyee asooden
Daabi o

Nsonsonoeɛ wɔ mu
Dee oye me no, onye Joe Boy saa
Ogyegye no so mmoroso mmoroso
Ono dee, ne ba aah
Adeɛ a merehunu no, enye me nko
Erekɔso mmea-mmea
Som Nyame
Nso ne dɔ ntra ne yam mma
Daabi o

Me maame, Maame Dora, frɛ no a
Na waka sɛ, me na memmu adeɛ
Me nana, Kwakye Barima, deɛ, otu fo o
Ose mete ne nkyɛn nti
‘Yɛ a menya abotare

Pam, pam, pa-nah
Pam, pam, pa-nah
Meyɛ akwadaa nti, boo, mɛyɛ no deɛn?
Pam, pam, pa-nah (uu-oo, oh)
Pam, pam, pa-nah (oh)
Meyɛ akwadaa nti, boo, mɛyɛ no deɛn?

Anɔpa
Obɛko asɔredanm’, na wato dwom
“Holy, Holy” (Praise Him!)
Ɛyɛ moma
Fa bɔ fam ho
Akyiriwia, Masalakyi (Alhamdulillah)

Oregu nsa
Nananom Bosom, fufu tɔ ɛmma no nni (wiɛw!)
Owie a
Obɛba fie, na wabɛyɛ me sɛ tosa

Anɔpa (Nyamesomfoɔ, montie me o)
Ɔbɛkɔ asɔredanm’, na wato dwom
Holy, Holy
Ɛyɛ moma (mfa otan mmu do, do dasani o)
Fa bɔ fam ho
Akyiriwia, Masalakyi

Oregu nsa (na Nyame a owo soro hɔ yi, yɛnhu No o)
Nananom Bosom, fufu to ɛmma no nni
Owie a (ɛmma no nyɛ wo yam ba-)
Ɔbɛba fie, na wabɛyɛ me sɛ tosa

Nyamesomfoɔ, montie me o
Mfa ɔtan mmu dɔ, dɔ dasani o
Na Nyame a Owo soro ho yi, yɛnhunu No o
Ɛmma no nyɛ wo yam ba anaa odo foforo o

Check Other Latest Song Lyrics Here


Meaning of Akokoa Lyrics by Safo Newman

Many users have been searching for Akokoa Lyrics by Safo Newman because the music has a meaningful lyrics and it worth knowing all the details. The music was released on 2024-02-05 16:41:42.

The lyrics allows you to understand the music very well and to also know how to sing the song. Read the lyrics alongside with the music for better understanding.


Conclusion

This is the end of Akokoa Lyrics by Safo Newman. If you discover any mistake in the song lyrics, please send the correct lyrics by using the Contact Us form.

Thanks for checking out Celebnob Lyrics more lyrics here.