Kweku Smoke Lyrics

Sing along to the infectious lyrics of Mmerepa by Kweku Smoke, an exhilarating track featured as the third song on the Kweku Jesus album.

Kweku Smoke – Mmerepa Lyrics

Se ne ma se nipa ama wo aa
Eye Onyame nhyira brode dwo na yede tetee me
Mese Amankwa aa obu atopa de me baa wiase ni hwee ceci nso ne tee
Sumanguru se obe boa ye, oko abrokyire aba
Yebo ne bae se mo tee
Yanya bode tre ne bidie atwi yese nso yewura gyaare ho yanhu hwee
Wofa kwame poku ton weed nti na me Hu daa ansa mene sheshe
Me nyii ya ansa mebe hu se abrabo woso sen koraa wobe twe
Adwendwen ne te sii mu no mehu nee menye
Yemaame pass Megye twee

Still remember the sorrowful night aa maame fam just to feed the kid
Came from nothing still aa meni nothing
Is it worth it selling my soul
Sunday biaa Sofo bisa question
Nti wo Wu ne aa where u go go
Sika nti animguase aka kwarteng onim da obe ko ne Krom
Told you already life enye rushing
Se wampre anya bi aa u go know, mepe doe

Kweku Amankwa abusua bi aa mefri my nso mmerepa beba
(Mmm mmm Nyame tease yi nkoaa dee me se mmerepa beba)
Se medee womu nkoaa dia mempaaba da mmerepa beba
(Mmm mmm Nyame tease yi nkoaa dee me se mmerepa beba)
Walking through the valley of the death, mensuro yawa
(Mmm mmm Nyame tease yi nkoaa dee me se Mensuro yawa)
Se obiaa be po me na eka wo aa Mensuro yawa
(Mmm mmm Nyame tease yi nkoaa dee me se Mensuro yawa)
Abrabo be ye denden se bo mante obiaa nka

Wapepa manisuo ne ma werehoo watua ma ka nyinaa
Yeyii yani mame mese manhyia wo anka
Bone ne nyinaa akyi, yebo mpae ansa ya bo enter
Kweku brea mabre wo wiase mu ha se mandi de dakoroaa ebe sheme
Na menfa ho ne nee abrabo beyi ma koto

Nyame naa na me gu so twene
Through the hustle I know them Dey wait
To me pono wo matanfo anim ma me nsere
I’ve been sitting here waiting for days
Aka se Kwan ne be bie ama masene
Oh Lord I can’t deny
Sometimes I go out of my line
Did a whole lotta shit for the doe
Ebi ni fie aa where I go go
Abayifo hwehwe ma soul
Wonti no mensuro

Kweku Amankwa abusua bi aa mefri my nso mmerepa beba
(Mmm mmm Nyame tease yi nkoaa dee me se mmerepa beba)
Se medee womu nkoaa dia mempaaba da mmerepa beba
(Mmm mmm Nyame tease yi nkoaa dee me se mmerepa beba)
Walking through the valley of the death
(Mensuro yawa)
Se obiaa be po me na eka wo aa Mensuro yawa
(Mensuro yawa)

Contributors of ‘Mmerepa’ Lyrics

Funmilayo Kanmodi, Utere Naomi, Peter Okhide, Elizabeth Clifford.

Find Your Favourite Song Lyrics Here and Get Fresh updates as they via Twitter and Facebook


Meaning of Mmerepa Lyrics by Kweku Smoke

Many users have been searching for Mmerepa Lyrics by Kweku Smoke because the music has a meaningful lyrics and it worth knowing all the details. The music was released on 2024-03-23 11:59:18.

The lyrics allows you to understand the music very well and to also know how to sing the song. Read the lyrics alongside with the music for better understanding.


Conclusion

This is the end of Mmerepa Lyrics by Kweku Smoke. If you discover any mistake in the song lyrics, please send the correct lyrics by using the Contact Us form.

Thanks for checking out Celebnob Lyrics more lyrics here.