Sarkodie and King Promise Lyrics

Sarkodie’s Anadwo showcases his lyrical brilliance, featuring King Promise. The poetic expressions and rhythmic verses of this collaboration unfold the narrative and emotions, allowing listeners to appreciate the artistry of this musical collaboration.

Sarkodie & King Promise – Anadwo Lyrics

Ohh oh uhh oh
Oh yeah, King, King Promise

 

ad

 

Ɛnnɛ anadwo eh
Mɛba wo fie
Na sɛ me bo mu a, yɛ ntɛm bue
Frisɛ, mpanyinfoɔ kaa sɛ, borɔfere a ɛdɛ na aba da aseɛ
Nti me kura me candle light
So straight to action (eh yeah)
To wo bo na me mma wo satisfaction (ooww)
Mɛma wo akeka mu ama efiefoɔ nyinaa ate yɛn nka

Ɔse ajiee
Baby eh
To wo bo mame eh
Hwɛ na w’amma me bedianko
Ajiee
Baby eh
To wo bo mame eh
Hwɛ na w’amma me bedianko
Uhh
Uhh uhh (yeah, uh)

Sɛnea feeling no yɛme dɛ no (ah)
Na w’anya me ho aboterɛ no (nuh)
Sɛ nkwalaa no daa, ma yɛn kɔ dan mu na me nto ɔdɔ ho ndwom
Megyae wo nim sɛnea me yɛ no (yes)
Nsuo ɛmuna yi, wo nim nea ɛbaa bɛ sie (ah)
Wo yɛ ɔhemaa nti nea ɛfata wo nie (nuh)
Mede kawa ahyɛ wo deɛ,
Onyame ama ho kwan sɛ yɛbɛ nya yɛn akɔnɔ ho fahodie
Mɛdukrom nsuo, edi ahemakyi a sa bi ma me (yes)
Ɛnnyɛ saa, w’aha me (nuh)
Ɛda a me dɔfo bɛgyaa me, nsuo mbɛ fa me (wha)
Deɛ me ne no mienu baabɛ yɛ bɛ ma

Efiefoɔ nyinaa ate yɛn nka
Ɔse agyiee
Baby eh
To wo bo mame eh
Hwɛ na w’amma me bedianko (yes)

Ajiee, Baby eh
To wo bo mame eh (what else)
Hwɛ na w’amma me bedianko (uh)
Uhh uhh (yeah, uh)

Obi dehyiɛ (ah)
Wo te me ne a (nuh)
Me a me diɛ
Sɛ wo de ma me (yes)
Ɛneɛ mesrɛ wo (wha)
Ma me nyɛ wo kanea(ah)
Me trim mu pɔ wo ma me sane a
Me tekyerɛma da w’anum (what else)
Akokɔ ho ntakra nso nam w’asom (nuh)
Nea yɛ ba bɛ yɛ no, yɛpɛ sum (yes)
Obi goro wo ho a, ɔdɔ mɛ starti nipa kum
Me kɔ parki de abɛ gum
Ama me bibini broni, ofi me ho a, meyare (ah)
Ɛduru a w’ayɛ me no me pɛ, mede bɛ dware (nuh)
Sesei a ma falli pɔtɔɔɔ, obiaa na me carry
Me ampaa, obaa bi hwɛ me koraa, mese ma ware

Ajiee
Baby eh
To wo bo mame eh
Hwɛ na w’amma me bedianko
Ajiee
Baby eh
To wo bo mame eh
Hwɛ na w’amma me bedianko

Uhhh
DJ Breezy on the beat

Enjoyed ‘Anadwo’ Lyrics by Sarkodie Ft King Promise? Explore Other Music Lyrics Here


Meaning of Anadwo Lyrics by Sarkodie Featuring King Promise

Many users have been searching for Anadwo Lyrics by Sarkodie Featuring King Promise because the music has a meaningful lyrics and it worth knowing all the details. The music was released on 2023-12-31 22:45:14.

The lyrics allows you to understand the music very well and to also know how to sing the song. Read the lyrics alongside with the music for better understanding.


Conclusion

This is the end of Anadwo Lyrics by Sarkodie Featuring King Promise. If you discover any mistake in the song lyrics, please send the correct lyrics by using the Contact Us form.

Thanks for checking out Celebnob Lyrics more lyrics here.